SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ สรยท
ทั้งหมด 84 รายการ
สรยท. เข้าพบ รมว. อุตสาหกรรม
15 Oct 2020
สรยท. เข้าพบ รมว. อุตสาหกรรมเทียบเชิญ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (อ่านต่อ)
สื่อสากลฯ ต้อนรับคณะกรรมการ สรยท.
23 Sep 2020
บริษัท สื่อสากล จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (สรยท.) ประจำปี 2563-2565 นำโดย วชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมฯ ในโอกาสนำคณะกรรมการชุดใหม่มาแนะนำ (อ่านต่อ)
สื่อสากลฯ ต้อนรับคณะกรรมการ สรยท.
16 Sep 2020
บริษัท สื่อสากล จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (สรยท.) ประจำปี 2563-2565 นำโดย วชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมฯ ในโอกาสนำคณะกรรมการชุดใหม่มาแนะนำ (อ่านต่อ)
สรยท. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
16 Sep 2020
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2563-2565 (อ่านต่อ)
สรยท. มอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท
10 Apr 2020
สรยท. ร่วมกันกดปุ่มมอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ประจําปี 2563 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท (อ่านต่อ)
สรยท. กดปุ่มมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท
10 Apr 2020
สรยท. กดปุ่มมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท (อ่านต่อ)
สรยท. อนุมัติมอบทุนการศึกษาประจำปี 5,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือกรณี COVID-19 อีก 3,000 บาท
4 Apr 2020
สรยท. อนุมัติมอบทุนการศึกษาประจำปี 5,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือกรณี COVID-19 อีก 3,000 บาท (อ่านต่อ)

อัพเดทล่าสุด
24 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
4.8-12.0 ล้าน
2.
7.5-7.9 ล้าน
3.
9.5-14.0 ล้าน
4.
3.7-4.9 ล้าน
5.
6.1-8.3 แสน
6.
0.7-1.0 ล้าน
7.
6.5-7.0 แสน
8.
4.9-6.2 แสน
9.
5.2 ล้าน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ