เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม 2024/2023

Make 2024
JANUARY
2023
JANUARY
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 17,526 23,796
-6,270
-26
32.0
HONDA 8,298 7,071
1,227
17
15.1
ISUZU 7,930 14,651
-6,721
-46
14.5
BYD 7,806 1,040
6,766
651
14.2
FORD 1,983 3,377
-1,394
-41
3.6
MITSUBISHI 1,920 3,284
-1,364
-42
3.5
MG 1,511 2,233
-722
-32
2.8
NISSAN 1,003 1,700
-697
-41
1.8
MAZDA 788 1,356
-568
-42
1.4
GWM 670 833
-163
-20
1.2
OTHERS 5,379 6,238
-859
-14
9.8
TOTAL 54,814 65,579
-10,765
-16
100.0
Make 2024
JANUARY
2023
JANUARY
Change In Units % Change % Market Share
BYD 6,214 0
6,214
26.5
TOYOTA 5,145 8,664
-3,519
-41
22.0
HONDA 4,608 5,073
-465
-9
19.7
MITSUBISHI 1,210 1,556
-346
-22
5.2
MG 1,166 1,482
-316
-21
5.0
MAZDA 399 537
-138
-26
1.7
SUZUKI 385 775
-390
-50
1.6
NISSAN 344 507
-163
-32
1.5
GWM 245 180
65
36
1.0
NETA 239 913
-674
-74
1.0
PORSCHE 86 144
-58
-40
0.4
HYUNDAI 86 0
86
0.4
KIA 78 35
43
123
0.3
OTHERS 3,207 2,998
209
7
13.7
TOTAL 23,412 22,864
548
2
100.0
Make 2024
JANUARY
2023
JANUARY
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 3,785 1,722
2,063
120
35.6
HONDA 3,690 1,998
1,692
85
34.7
BYD 1,592 1,040
552
53
15.0
GWM 425 653
-228
-35
4.0
NISSAN 382 810
-428
-53
3.6
MAZDA 346 747
-401
-54
3.3
MG 295 657
-362
-55
2.8
SUBARU 61 139
-78
-56
0.6
HYUNDAI 21 119
-98
-82
0.2
PEUGEOT 20 35
-15
-43
0.2
GAC 0 0
0
**
OTHERS 10 12
-2
-17
0.1
TOTAL 10,627 7,932
2,695
34
100.0
Make 2024
JANUARY
2023
JANUARY
Change In Units % Change % Market Share
TOYOTA 7,958 12,602
-4,644
-37
44.4
ISUZU 6,926 13,543
-6,617
-49
38.6
FORD 1,982 3,376
-1,394
-41
11.0
MITSUBISHI 703 1,717
-1,014
-59
3.9
NISSAN 276 367
-91
-25
1.5
MG 50 94
-44
-47
0.3
MAZDA 43 72
-29
-40
0.2
TOTAL 17,938 31,771
-13,833
-44
100.0
Make 2024
JANUARY
2023
JANUARY
Change In Units % Change % Market Share
ISUZU 1,004 1,108
-104
-9
35.4
TOYOTA 638 808
-170
-21
22.5
HINO 528 473
55
12
18.6
HYUNDAI 245 350
-105
-30
8.6
SUZUKI 85 238
-153
-64
3.0
CP FOTON 12 18
-6
-33
0.4
MITSUBISHI 7 11
-4
-36
0.2
NISSAN 1 16
-15
-94
**
OTHERS 317 -10
327
11.2
TOTAL 2,837 3,012
-175
-6
100.0

Follow Motor Expo Club Network

autoinfo motorexpo motorexpo app FormulaMagazine TWOCMagazine 4WheelsMagazine magazineformula FormulaForumCarnatomyTVพี่น้องลองรถcarspirit4x4 skilldriving LomhaijaiFoundation