สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ทำใบขับขี่ได้แล้ว ! แต่ต้องจองคิวล่วงหน้า


กรมการขนส่งฯ เปิดบริการต่ออายุ และทำใบขับขี่ ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ให้สิทธิ์ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าในวันที่ 4-31 มค. 64 เลือกจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่ 1 กพ.-15 มีค. 64

DSC_0084

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง แต่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยได้กำหนดช่วงเวลาการให้บริการ ดังนี้

1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ไว้ในวันที่ 4-31 มกราคม 2564 ให้สิทธิ์เข้าจองคิวใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเวบไซท์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

2. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการตามวัน และเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

3. ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเวบไซท์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค ในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ แนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com และนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง ส่วนการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

74522306_10216444683578061_2924333796079697920_n

ด้านมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงงดการอบรม มีดังนี้

1. ใบขับขี่ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2. ใบขับขี่ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

สำหรับประกอบการทำใบขับขี่ จะอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบขับขี่ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันให้สามารถใช้ใบเดิมแสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการ ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การเปลี่ยนชนิด และการต่ออายุ โดยใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเอง และส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

 

อ่านเพิ่มเติม >>  – ผ่อนผัน ! ใบขับขี่หมดอายุช่วง COVID ใช้ได้ถึง 31 มีค. 64

                             – ขนส่งฯ งดอบรม สอบ ต่อใบขับขี่ ตั้งแต่ 2 มค. นี้ เป็นต้นไป------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bG9qY
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:33 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน