สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ขนส่งฯ งดอบรม สอบ ต่อใบขับขี่ ตั้งแต่ 2 มค. นี้ เป็นต้นไป


กรมการขนส่งทางบก งดอบรม และทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ สำหรับใบอนุญาตรายใหม่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ กรมการขนส่งทางบกของดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

– งดอบรม และทดสอบสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิด ยกเว้น กรณีการผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้นำผลผ่านการอบรมมาขอทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

– งดอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning เวบไซท์ www.dlt-elearning.com หรืออบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทน

– งดออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม

– งดดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-17 มค. 64 สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดอื่น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่จองคิวผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังคงได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการ เมื่อมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบก จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

74614754_10216444684058073_4937922689030422528_n

สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีขั้นตอนการอบรม และทดสอบที่สำนักงานขนส่ง ยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวัน และเวลาราชการ ได้แก่
– การออกใบอนุญาตขับรถให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว
– การออกใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด หรือสูญหาย
– การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี
– การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์ โดยผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com หลังการอบรมแล้วเสร็จ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และออกใบอนุญาตขับรถ

โดยผลการอบรมออนไลน์มีระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยมีการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แทกซี, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียน และภาษี ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ เช่น ชำระภาษีรถออนไลน์ การอบรมออนไลน์ เป็นต้น

กรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค Covid-19.

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/N677p
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 18:44 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน