สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เตรียมเพิ่มกฎ ! เบาหวาน-ความดัน-ลมชัก ห้ามทำใบขับขี่


กรมการขนส่งทางบกจ่อเพิ่มโรคเบาหวาน ความดัน และลมชัก เป็นโรคต้องห้ามทำใบขับขี่ในกฎกระทรวงใหม่ เริ่มกุมภาพันธ์ 2564 หวังเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

 

ฟกดเ

 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยถึง ประกาศกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายใน 120 วัน หรือภายในประมาณวันที่ 20 กพ. 64 โดยสาระสำคัญ คือ การออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใบขับขี่นั้น จะเพิ่มโรคต้องห้ามขับรถ อาทิ โรคลมชัก, โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคอารมณ์สองขั้ว, ออทิสติค หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 เซนติเมตร

จากประกาศเดิม ขบ. กำหนด 5 โรคต้องห้ามได้แก่ 1. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 2. โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 3. โรคเรื้อน 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง 5. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ แพทย์ที่ต้องออกใบรับรองแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอใบรับรองแพทย์ และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้กับรถทุกประเภทที่มารับใบขับขี่ เเละอาจให้นำใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเหมาะสมกับการขับรถอย่างปลอดภัยมาแสดงเพิ่มเติม แต่หากเจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมด้านร่างกายของผู้ขอหรือขอต่อใบขับขี่ ถ้าสังเกตหรือประเมินแล้วพบว่ามีสภาวะด้านร่างกายไม่พร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ออันตรายในการขับรถจะนำบุคคลนั้นไปทดสอบการขับรถเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภาเพื่อจัดทำรายละเอียด ให้สอดรับกับกฎกระทรวง

 

ห

 

ล่าสุด  แพทยสภามีมติเห็นชอบโรคห้ามขับขี่รถยนต์ มีเพียงโรคเดียว คือ สภาวะของโรคลมชักที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคลมชักทั่วไป จะต้องปลอดจากอาการโรคลมชักอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขออนุญาตทำใบขับขี่ได้  ส่วนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิต ยังอยู่ระหว่างการหารือถึงความเหมาะสม

 

อ่านข่าวเพิ่ม: ผู้ถือ “ใบขับขี่ตลอดชีพ” วุ่น ! หลังกรมการขนส่งฯ จ่อเรียกสอบใหม่

อ่านข่าวเพิ่ม: ขนส่งฯ ย้ำชัด ! ไม่ยึดคืน-ไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

อ่านข่าวเพิ่ม: “นิดาโพล” ชี้ คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ทดสอบใหม่ “กลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพ”------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ta1vh
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:45 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน