สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

“นิดาโพล” ชี้ คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ทดสอบใหม่ “กลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพ”


นิดาโพล เผยผลสำรวจคนมีใบขับขี่เกินครึ่ง เห็นด้วยเรียกกลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพมาอบรม และทดสอบสมรรถนะร่างกายใหม่  หวั่นอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง

DSC_9925

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ”  จากประชาชนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,511 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถ และอีกร้อยละ 32.10 ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ ร้อยละ 15.59 ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อถามผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.15 ระบุว่าเป็นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทชั่วคราว

อ่านข่าวเพิ่ม: ผู้ถือ “ใบขับขี่ตลอดชีพ” วุ่น ! หลังกรมการขนส่งฯ จ่อเรียกสอบใหม่

 

DSC_5533

สำหรับความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน

ขณะที่ ร้อยละ 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่อาจจะทำให้เสียเวลา และร้อยละ 1.27 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อ่านข่าวเพิ่ม: ขนส่งฯ ย้ำชัด ! ไม่ยึดคืน-ไม่สอบใหม่ “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

 

การจราจรในห้วงยามโควิด1_200605_0063

 

เมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่มผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ รองลงมา ร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

เมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่า ให้ทดสอบขับรถใหม่ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่า ยึดใบขับขี่ และร้อยละ 1.46 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Fa8mN
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 12:05 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน