SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Rivian
ทั้งหมด 7 รายการ
Rivian Tank Turn
21 Jan 2020
ความสามารถในการหมุนตัวของ Rivian เป็นที่ทราบกันมาแต่ต้นแล้ว มีผู้บริโภคที่ให้ความสนใจ จัดทำวีดีโอเผยแพร่ใน Youtube มาก่อนหน้านี้ แต่ครั้งนี้ เป็นการเปิดเผยจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ แม้ว่าตัวรถจริงจะยังไม่ออกจำหน่ายก็ตาม (อ่านต่อ)
Amazon วางมัดจำซื้อรถไฟฟ้า 100,000 คัน
5 Oct 2019
Amazon ตั้งเป้าที่จะใช้พลังงานทดแทน ให้ได้ 100% ภายในปี 2573 โดยมีเป้าหมายที่ 80% ภายในปี 2567 ซึ่งจะเป็นปีที่เริ่มใช้งานรถแวนไฟฟ้า จาก Rivian ทั้งหมด (อ่านต่อ)
ใครๆ ก็ไปทำงานที่ Rivian
20 Jul 2019
The Verge ทำการค้นคว้าจากบันทึกประวัติในโซเชียล มีเดียชื่อดัง LinkedIn และพบว่า ปัจจุบันนี้ บรรดาพนักงานของ Rivian ในอดีตเคยทำงานในค่ายรถยนต์หลายแห่ง อาทิ Ford, Tesla, Faraday Future, McLaren และ Apple (อ่านต่อ)
Ford ซื้อหุ้น Rivian
30 Apr 2019
Ford ใช้เงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 16,500 ล้านบาท พร้อมทั้งยืนยันว่า จะทำการพัฒนารถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ จากโครงสร้างของ Rivian เพิ่มจากแผนงานเดิม ที่วางแผนเรื่องของรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมี Mustang พลังไฟฟ้า, กระบะ F-150 พลังไฟฟ้า (อ่านต่อ)
Ford ซื้อหุ้น Rivian
30 Apr 2019
Ford ใช้เงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 16,500 ล้านบาท พร้อมทั้งยืนยันว่า จะทำการพัฒนารถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ จากโครงสร้างของ Rivian เพิ่มจากแผนงานเดิม ที่วางแผนเรื่องของรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมี Mustang พลังไฟฟ้า, กระบะ F-150 พลังไฟฟ้า (อ่านต่อ)
Ford ซื้อหุ้น Rivian
30 Apr 2019
Ford ใช้เงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 16,500 ล้านบาท พร้อมทั้งยืนยันว่า จะทำการพัฒนารถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ จากโครงสร้างของ Rivian เพิ่มจากแผนงานเดิม ที่วางแผนเรื่องของรถไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมี Mustang พลังไฟฟ้า, กระบะ F-150 พลังไฟฟ้า (อ่านต่อ)
General Motors และ Amazon สนใจรถกระบะไฟฟ้า
20 Mar 2019
เงินลงทุนจาก General Motors และ Amazon จะช่วยให้ Rivian จัดการด้านการขาย และด้านการสนับสนุนการขายต่างๆ โดยอาจใช้แนวทางของ Tesla ที่ผสมผสานการเป็นผู้จำหน่าย การให้บริการ และสนับสนุนการขาย ร่วมกันกับการขายแบบขายตรง (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ