ธุรกิจ

MG จับมือ ภาครัฐ และเอกชนผ่านวิกฤต COVID


บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายรถยนต์ MG (เอมจี) ในประเทศไทย จับมือ พันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมให้ความช่วยเหลือ และเป็นพลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกันผ่านโครงการ Together for Better Thailand

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 คือ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดย MG เชื่อว่า “การร่วมมือกัน” จะทำให้มีพลังเพื่อเอาชนะอุปสรรค และสถานการณ์ที่ยากยิ่งต่างๆ ไปได้ จึงจัดทำโครงการ Together for Better Thailand ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร และสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ปี ของการจัดทำโครงการดังกล่าว MG ได้สนับสนุน และบูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทย ถึงแม้ MG จะเข้ามาในประเทศไทยไม่นานนัก แต่เราตระหนักอยู่เสมอว่า สังคมไทย และคนไทยได้ให้โอกาส ยอมรับ และเชื่อมั่นในเรา ดังนั้น “การตอบแทน” คือ หน้าที่ที่สำคัญยิ่งของเราชาว MG โดยเราจะตั้งใจ และเต็มใจลงมือทำอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ส่งต่อความช่วยเหลือในระดับมหภาค

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระลอกแรกซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ที่จะใช้ภายในประเทศนั้น MG ได้ประสานการสนับสนุนจาก บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MG ในประเทศจีน ในการจัดหาหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 400,000 ชิ้น มาส่งมอบให้แก่ “กระทรวงมหาดไทย” จำนวน 300,000 ชิ้น เพื่อกระจายต่อไปให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และมอบให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในระดับชุมชนครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับการระบาดในรอบล่าสุด MG ได้สนับสนุนการทำงานของ “กระทรวงสาธารณสุข” ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ และของใช้จำเป็น อาทิ ชุด PPE อุปกรณ์ Face Shield เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากผ้า เจลล้างมือ รวมทั้งน้ำดื่มเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือการแพร่ระบาดในครั้งนี้

ผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือคนไทย

นอกเหนือจากการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐแล้ว MG ยังสนับสนุนรถยนต์ MG โดยเฉพาะรถกระบะ MG Extender (เอมจี เอกซ์เทนเดอร์) เป็นหนึ่งในพาหนะของโครงการ All for Heroes ของ “กลุ่มเซนทรัล” ในการมอบความช่วยเหลือไปยัง โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อีกด้วย

สนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน

ภายใต้โครงการนี้ MG ได้สนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนการทำงานของ “มูลนิธิร่วมกตัญญู” ด้วยการมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ใส่ปฏิบัติงาน และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน รวมถึงการสนับสนุนรถเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน และช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนรถให้กับ “มูลนิธิชุมชนไท” และ “มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ” เพื่อนำไปใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ สำรวจ ประสานงาน ช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานของแต่ละมูลนิธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รวมพลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย และพนักงาน ร่วมทำดีตอบแทนสังคม

สำหรับ “ผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ทั่วประเทศ” ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกันกับบริษัทฯ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกระจายหน้ากากอนามัยจากส่วนกลาง ไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานของสาธารณสุขท้องถิ่นรวมไปถึงการนำรถ Mobile Service หรือรถบริการนอกสถานที่มาดัดแปลงเป็นรถสำหรับขนส่งผู้ป่วยเข้า-ออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มอบของจำเป็นให้กับหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของความร่วมมือของ “พนักงาน MG ” มีพนักงานจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรองช่วงสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมถุงยังชีพ และอุปกรณ์จำเป็นให้กับมูลนิธิต่างๆ อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/55kwy
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th