สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ธปท. ช่วยลูกหนี้รายย่อย ผ่อนไม่ไหวคืนรถได้


ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย จากผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่ ชำระไม่ไหวคืนรถ-รวมหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ พักหนี้ ลดดอกเบี้ย เริ่ม 17 พค. ถึงสิ้นปีนี้

54545454545454

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ผ่านสมาคมและชมรมต่างๆ รวม 8 แห่ง ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 พค.-31 ธค. 64 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะมุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ดังนี้

1. บัตรเครดิท และสินเชื่อส่วนบุคคล (Revolving & Installment Loan) : เน้นการบรรเทาภาระหนี้ โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น และจ่ายอัตราดอกเบี้ยลดลง

2. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ : เพิ่มทางเลือกการพักชำระค่างวด และสำหรับลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากราคาขายประมูลได้จริงต่ำกว่าภาระหนี้ตามสัญญา ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ได้ และให้รวมหนี้ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยอื่นได้

3. เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ : กำหนดแนวทางในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) ไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับวิธีการคิดดอกเบี้ยช่วงที่พักบนค่างวดที่พักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ โดยหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูล ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ และให้รวมหนี้ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยอื่นได้

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน : เพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPL ก่อนวันที่ 1 มีค. 63 โดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 17 พค.-31 ธค. 64 ผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน หรือศึกษาข้อมูลอื่นๆ ทาง www.bot.or.th/app/doctordebt/

2-33-724x1024

 

อ่านเพิ่มเติม : ผ่อนรถไม่ไหว ! ไปงานนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hMV91
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:27 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน