ธุรกิจ

MG สานต่อเจตนารมณ์ในการมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้สังคม


บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ MG (เอมจี) ในประเทศไทย ผนึกกำลังพนักงาน และผู้บริหารร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมอบ“สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้แก่สังคมโดยรอบโรงงานผ่านโครงการ “CSR MG  : Social Service Activities ” พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถมอบสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ MG พวงมาลัยขวาเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้นอกเหนือจากพันธกิจหลักในการผลิตรถยนต์ MG ที่มี เทคโนโลยี (Technology)  ความทันสมัย (Fashion) และความคุ้มค่า (Value)  แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ MG ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาในทุกมิติเพื่อมอบ “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ CSR MG  : Social Service Activities” เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนรวมทั้งชุมชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงงาน โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2015 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังชุมชน และสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของโรงงานเพิ่มเติม อาทิ การซ่อมแซม และปรับปรุงโรงเรียนมาบลำบิด การสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านทับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสนับสนุนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่เพื่อทำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ciaDY
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน