สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ดีเดย์ ปี 64 เคลียร์ไม้กั้นทางด่วน นำร่องด่านทับช้าง


คมนาคม ยืนยันปี 2564 ยกเลิกไม้กั้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ นำร่องมอเตอร์เวย์ทับช้าง ใช้ระบบอัจฉริยะ “M-Flow” แทน หวังแก้ปัญหารถติดหน้าด่าน

1

กระทรวงคมนาคม มีโครงการยกเลิกไม้กั้นทางด่วน และมอเตอร์เวย์ โดยจะปลี่ยนเป็นการนำระบบ Multi-Lane Free Flow หรือ M-Flow  มาใช้แทน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นการร่วมกันของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเอกชนผู้รับสัมปทาน คือ บมจ. ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ และ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

โครงการดังกล่าวจะมีผลใช้เป็นรูปธรรมในปี 2564 เริ่มนำร่องที่ด่านมอเตอร์เวย์ทับช้าง โดยจะมีการยกตู้เก็บค่าผ่านทางออกทั้งหมด เพื่อนำระบบ M-Flow มาใช้เต็มรูปแบบ จากนั้นจะขยายไปครบทุกด่านของมอเตอร์เวย์ ส่วนทางด่วนของ กทพ. จะเริ่มนำร่องที่ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ (ทางพิเศษฉลองรัฐ) เช่น ด่านบางนา กม. 6, ด่านดาวคะนอง และจะขยายไปครบทุกด่านทั้งมอเตอร์เวย์ และทางด่วนภายในปี 2564

ด้าน กทพ. และ ทล. จะมีการว่าจ้างบริษัทกลางในการติดตาม การจัดเก็บค่าผ่านทาง หลังจากที่ระบบ M-Flow สมบูรณ์แล้ว อีกทั้งจะมีการหารือกับเอกชนผู้รับสัมปทานเพื่อบูรณาการทำงานในรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) คือ นำระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ เป็นระบบ AI ส่งข้อมูลเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทาง โดยให้ชำระเงินทางอีเลคทรอนิคส์ เช่น หักค่าบัตรเครดิท, แจ้งบิลล์ค่าใช้จ่ายรายเดือน ลักษณะเหมือนบิลล์ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ โดยเจ้าของรถจะต้องโหลดแอพพลิเคชัน และลงทะเบียนเพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน

ในอนาคตหากมีการใช้ระบบ M-Flow หรือไม่มีไม้กั้นแล้ว การที่ผู้ใช้ทางไม่ยอมไปชำระค่าผ่านทางจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อกำหนดให้การไม่ยอมชำระค่าผ่านทางด่วนนั้น เป็นการกระทำผิดตามกฎหมายจราจรด้วย โดยสามารถเชื่อมโยงระบบร่วมกันระหว่างตำรวจ และกรมการขนส่งทางบกเมื่อมีผู้ผ่านทางรายดังกล่าวมาต่อทะเบียนจะทราบข้อมูล และต้องชำระค่าผ่านทางก่อนจึงจะสามารถต่อทะเบียนได้

อ่านข่าวเพิ่ม: คมนาคม นำร่องยกเลิกไม้กั้น แก้รถติดทางด่วน

อ่านข่าวเพิ่ม: กทพ. ร่วมพันธมิตร พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HA1oe
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10:56 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน