ธุรกิจ

ขนส่งทางบก แนะนำบริการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal


กรมการขนส่งทางบก แนะนำบริการดิจิทอลใหม่สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax พิเศษ !!! ฟรีค่าจัดส่ง 3 เดือน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชัน และเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทแกส ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยกรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ติดตั้ง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน และได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ซึ่งสามารถเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำรายการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน และเลือกจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563 ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax แล้วจำนวน 16,858 ครั้ง มีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอพพลิเคชันแล้วจำนวน 295 ราย และมีผู้ชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 156 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม 2563) ในขณะที่สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครของเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีทั้งสิ้น 511,650 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวนทั้งสิ้น 404,125 คัน รองลงมา คือ การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 67,377 คัน ส่วนการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเวบไซท์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 27,327 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิศ มีผู้ใช้บริการจำนวน 10,909 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,432 คัน โทรศัพท์มือถือมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 477 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 3 คัน 

กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี 2 ช่องทางใหม่ ได้แก่ ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 และแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ดาวน์โหลดฟรี
ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS  (Link: https://apple.co/3iAx6Ddและ Android (Link: https://bit.ly/2XXQLVT)------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7SvcQ
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน