สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เช็คมาตรการ ! เยียวยา ‘ใบขับขี่’ หมดอายุ ช่วง COVID-19 ระบาด


กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุในช่วงที่กรมฯ งดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19  โดยยกเว้นสอบข้อเขียน-ขับรถ แต่ต้องจองคิวใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านแอพฯ

DSC_9925

 

กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ดังนี้

1.  ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ “สิ้นอายุเกิน 1 ปี” ในระหว่างวันที่ 31 มีค.– 30 กย. 2563

> ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี

2. ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ “สิ้นอายุเกิน 3 ปี” ในระหว่างวันที่ 31 มีค.– 30 กย. 2563

> ยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

3. ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก “สิ้นอายุเกิน 3 ปี” ในระหว่างวันที่ 31 มีค.– 30 กย. 2563

> ยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ ทั้งนี้ สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

4. สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ
ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านการอบรม และทดสอบ, คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ, ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ E-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กย. นี้

 

สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ประชาชนต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคิว และจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue
IOS Link : https://apple.co/2GIHARd
Android Link : https://bit.ly/2IkLpyO)------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/crEMo
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 16:32 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน