ธุรกิจ

3เอ็ม (ประเทศไทย)ฯ ร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ ให้เพื่อน้อง สนับสนุนโครงการคลังอาหารเพื่อน้องใน 20 โรงเรียน 14 จังหวัด


จากความตั้งใจและพันธกิจที่ตรงกันในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ก่อเกิดเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่าง 3เอ็ม (ประเทศไทย)ฯ และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ (CCF) เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตลอด 14 ปี ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเด็ก โครงการ“พี่ออมให้น้องอิ่ม” และในปีนี้ คือ โครงการคลังอาหารในโรงเรียน เพื่อน้องๆ 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ที่ 3เอ็ม (ประเทศไทย)ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 3M gives เพื่อร่วมให้แหล่งอาหารที่ยั่งยืนกับชุมชน

 

นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มพนักงานจิตอาสา 3M ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทางด้านการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินแนวนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด 3M gives ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “การให้” แบบยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ การศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบัน 3เอ็ม (ปรเทศไทย)ฯ ให้การอุปการะเด็กผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 50 คน ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

“จากความตั้งใจดีของกลุ่มพนักงานจิตอาสา 3เอ็ม (ประเทศไทย)ฯ ทำให้ 3M gives เดินหน้าสนับสนุนโครงการดีๆ อย่างโครงการคลังอาหารในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ 20 โรงเรียนใน 14 จังหวัด เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านอาหาร ที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการที่ดีขึ้น พร้อมปลูกฝังให้เด็กทุกคนในโครงการรู้จักการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ผ่านการให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติ จนสามารถสร้างทุนหมุนเวียนภายในโครงการได้จริง” นภาพร กล่าว

 

เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานทุกคนที่เห็นความสำคัญของการให้ และจุดประกายเด็กๆ ในการรู้จักการพึ่งพาตัวเองผ่านการทำการเกษตร สร้างแหล่งอาหารจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่หมดไป  ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้หมุนเวียน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกิจกรรม “วันสนุกคิด พี่ 3เอม กับน้อง ซี.ซี.เอฟ ประจำปี 2562” ถูกจัดขึ้นเพื่อพาพนักงานจิตอาสา 3M กว่า 100 คน เยี่ยมชมโครงการคลังอาหารในโรงเรียน พร้อมลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้การสร้างคลังอาหารในโรงเรียนกับน้องๆ พร้อมมอบความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสุขอนามัยในการล้างมือที่ถูกต้อง และมอบเงินสมทบทุนโครงการมูลค่า 105,000 บาท แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ โดยมี เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ รับมอบและให้การต้อนรับ

 

สำหรับกิจกรรมที่ 3เอ็ม (ประเทศไทย)ฯ เดินทางมามอบความรู้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก กว่า 100 คน มีตั้งแต่การเรียนรู้การล้างมือ 7 ขั้นตอนง่ายๆ ภายใน 15 วินาที เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรคตามหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อด้วยการเรียนรู้เรื่องป้ายจรจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมเพลิดเพลินไปกับค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก “3M Science Camp for Kids” ที่พี่ๆ 3M ตั้งใจยกห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์มาให้น้องได้รู้จักและฝึกให้สังเกต สงสัย ทดลอง และสรุปผลไปพร้อมๆ กันได้อย่างสนุกสนาน

 

จากนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหล่าน้องๆ ซี.ซี.เอฟ รับบทพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนเหล่าจิตอาสา 3M ในฐานกิจกรรมการเกษตรในโครงการคลังอาหารในโรงเรียน จำนวน 4 ฐานเริ่มต้นที่ การทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติในโรงเรียน ฐานที่ 2 คือ การปลูกพืชผักสวนครัวแบบออร์แกนิคเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ฐานที่ 3 คือ การเก็บเห็ดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเห็ดหยองสามารถรับประทานเป็นอาหารกลางวัน และสร้างรายได้ และฐานที่ 4 คือ การนำผักสลัดปลอดสารมาทำสลัดโรลเพื่อสุขภาพ จากนั้นทีมผู้บริหาร 3M, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ และโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าว และต้นกล้วยเป็นที่ระลึกก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมกันด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพที่ดีจากใจผู้ให้ถึงน้องผู้รับ

 

“3M หวังว่าความตั้งใจและการได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้ ระหว่างพี่ 3เอม และน้อง ซี.ซี.เอฟ ในครั้งนี้ จะเป็นการเติมกำลังใจให้กับน้องๆ ได้มีรอยยิ้มที่สดใส มีอาหารกลางวันที่อิ่มท้อง รวมถึง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาว ขณะเดียวกันชาว 3M ก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง รู้จักแบ่งปันความสุข ช่วยเติมเต็มสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น” นภาพร กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DugFt
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน