SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ caravan trip
ทั้งหมด 11 รายการ
HILUX VIGO CHALLENGER CARAVAN TRIP TO SILK ROAD
ขุนเดช
22 Nov 2018
ย้อนรอยทราย...บนเส้นทางแพรไหม (ตอนที่ 1) (อ่านต่อ)
HILUX VIGO CHALLENGER CARAVAN TRIP TO SILK ROAD
ขุนเดช
22 Nov 2018
ย้อนรอยทราย...บนเส้นทางแพรไหม (2) หลังจากที่พาท่านผู้อ่านเที่ยวชมเมืองซีอัน ต้นทางของเส้นทางแพรไหมเมื่อเดือนที่ผ่านมา ต่อไปนี้คือ เรื่องราวของการเดินทาง กับหลากหลายอุปสรรคที่รอพวกเราอยู่เบื้องหน้า บางครั้งหนาวเข้าถึงกระดูก บางคราวผ่านทะเลทรายที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ผ่านเทือกเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุม และผ่านเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทุกสิ่งเหล่านี้จะต้องพบเจอบนเส้นทางสายนี้ (อ่านต่อ)
HILUX VIGO CHALLENGER CARAVAN TRIP TO SILK ROAD
ขุนเดช thanagrit@autoinfo.co.th
22 Nov 2018
ย้อนรอยทราย...บนเส้นทางแพรไหม (จบ) กว่า 5,000 กิโลเมตร ที่ HILUX VIGO CHALLENGER CARAVAN TRIP TO SILK ROAD เดินทางจากเมืองซีอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่เมืองทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นี้คือ มหากาพย์ของการเดินทางด้วยรถยนต์บนเส้นทางแพรไหม คนไทยกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งได้ถูกจารึกว่าเป็นกลุ่มแรกที่ขับรถยนต์บนเส้นทางนี้ โดยวิ่งผ่าน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน-คาซัคสถาน-อุซเบกิสถาน แม้เรื่องเล่าของประสบการณ์การเดินทางจะเปี่ยมล้นจนเป็นอนันต์ แต่นี่จำต้องเป็นเรื่องเล่าคราวสุดท้ายของการเดินทางทริพนี้ (อ่านต่อ)

อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th