SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Wattway
ทั้งหมด 1 รายการ
ถนนโซลาร์เซลล์สำหรับรถยนต์
19 Jan 2017
พื้นที่โซลาร์เซลล์ทั้งหมด รวม 2,800 ตารางเมตร ซึ่ง Colas ระบุว่าจะสามารถให้พลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านได้ 20 หลัง โดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะสร้างในสถานที่ต่างๆ กัน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลภายใน 2 ปี ว่า Wattway จะสามารถทนทานต่อสภาพการจราจรปกติได้หรือไม่ (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ