SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Volvo Cars
ทั้งหมด 44 รายการ
Geely ควบรวมทีมพัฒนาดโรน
10 Oct 2020
Zhejiang Geely Holding Group ซึ่งเป็นเจ้าของ Volvo Cars, Lotus Cars และ CEVT ผู้พัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Terrafugia ที่ประสบปัญหาด้านเงินทุน อันเนื่องจากต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการพัฒนาให้ได้อากาศยานต้นแบบ ที่พร้อมจะขึ้นสายการผลิต แม้ว่าจะสามารถพัฒนาอากาศยานต้นแบบ TF-2A จนสามารถทำการบินได้แล้วก็ตาม (อ่านต่อ)
เวบไซท์ต่างประเทศ
สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
เวบไซท์ในประเทศ
สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
สิทธิพงศ์ วิยาภรณ์
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
26 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
25 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
24 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)
-
กองบรรณาธิการ
24 Nov 2018
เวบไซท์ในประเทศ (อ่านต่อ)

อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ