SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Thailand Car of The Year 2018
ทั้งหมด 3 รายการ
THAILAND CAR OF THE YEAR 2018
17 Dec 2018
THAILAND CAR OF THE YEAR หรือรางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นรางวัลที่สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จากนโยบายของ สรยท. ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีความก้าวหน้า รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพ (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th