SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Tata Harrier
ทั้งหมด 2 รายการ
“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” THE “EXPO” MUST GO ON !
กองบรรณาธิการบทความและสารคดี formula@autoinfo.co.th
30 Nov 2018
งานแสดงยานยนต์ระดับยักษ์ “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25” หรือ THE 25th THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2008 มีผู้แห่แหนเข้าชมงานกว่า 1.5 ล้านคน ยอดขายเกือบ 1.5 หมื่นคัน เงินสะพัด 2 พันล้านบาท ! แม้ช่วงเวลาจัดงานต้องเผชิญกับสภาพการเมืองในประเทศที่รุนแรง หนำซ้ำเศรษฐกิจโลกถดถอยก็ตาม (อ่านต่อ)
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25 ในวิกฤติ มีโอกาส และความยิ่งใหญ่
กองบรรณาธิการบทความและสารคดี 4wheels@autoinfo.co.th
21 Nov 2018
งาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25 หรือ THE 25th THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2008 ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมือง และเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี แต่ก็ยังมีคนเข้าชมงาน 1,519,179 คน ยอดขายรถ 14,690 คัน ยอดเงินสะพัด 2 หมื่นล้านบาท ! (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ