SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Paris Climate Accord
ทั้งหมด 1 รายการ
สเปนเตรียมยกเลิกการจำหน่ายรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน
15 Dec 2018
เป้าหมายเริ่มในปี 2573 และ 2593 ในการลดมลภาวะจากค่าไอเสีย และสนับสนุนการใช้งานพลังงานชนิดใหม่ และพลังงานที่ไม่ปลดปล่อยมลภาวะ โดยเป็นความพยายามในการปฏิบัติตามข้อตกลง Paris Climate Accord ข้อตกลงด้านความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากกรุงปารีส (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
5 Jun 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ