SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ LiveWire
ทั้งหมด 1 รายการ
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Harley-Davidson
17 Feb 2018
โครงการต้นแบบ LiveWire เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2553 แต่ก็ใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเชิญให้ผู้สื่อข่าวทำการทดสอบขับขี่ โดยรถคันที่นำมาให้ทำการทดลองขับนั้น ให้กำลัง 74 แรงม้า มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน ในรูปลักษณะของมอเตอร์ไซค์ทรงเปลือย (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ