SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ HAAH Automotive Holding
ทั้งหมด 1 รายการ
Zotye บุกสหรัฐอเมริกา
15 Feb 2019
Zotye สหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้ HAAH Automotive Holdings ในแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Zotye อย่างเป็นทางการ โดยวางแผนจะจัดตั้งผู้จำหน่ายในเมืองใหญ่ 80 แห่ง พร้อมจุดขาย 300-325 แห่ง (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
20 Nov 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.0-6.4 แสน
2.
1.9-2.1 ล้าน
3.
4.4-4.9 ล้าน
4.
2.3 ล้าน
5.
2.2-2.6 ล้าน
6.
2.0-2.3 ล้าน
7.
2.9-4.3 ล้าน
8.
3.9-4.5 ล้าน
9.
5.9-8.5 แสน
10.
0.8-1.1 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ