SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Emmanuel Macron
ทั้งหมด 1 รายการ
รัฐบาลฝรั่งเศส ขายหุ้น Renault
13 Nov 2017
เดิมรัฐบาลฝรั่งเศสถือหุ้นอยู่แล้ว 15 % และ Emmanuel Macron รัฐมนตรีเศรษฐกิจ เป็นผู้สั่งให้ซื้อหุ้นเพิ่มเติม 4.73 % ดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงโหวทสำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาว ตามข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
20 Feb 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-8.9 ล้าน
2.
3.1-3.7 ล้าน
3.
2.5-3.9 ล้าน
4.
6.1-11.7 ล้าน
5.
5.5-6.2 แสน
6.
2.9-3.7 ล้าน
7.
1.1 ล้าน
8.
0.8-1.0 ล้าน
9.
7.7-8.4 แสน
10.
7.1-7.8 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ