SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ China Association of Automobile Manufacturers
ทั้งหมด 4 รายการ
5,761,000 คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถใหม่ทุกชนิดที่ขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 31.1
8 Jul 2020
คือ จำนวนคันโดยประมาณของรถใหม่ทุกชนิดที่ขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2020) หรือลดลงถึงร้อยละ 31.1 จากยอดขายในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2019 ทั้งนี้ตามตัวเลขในเวบไซท์ของ CAMM (CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวเลขดังกล่าวนี้แยกได้เป็นรถยนต์นั่ง 4,433,000 คัน (ลดลงร้อย 35.3) (อ่านต่อ)
25,769,000 คือ จำนวนคันของรถใหม่ทุกชนิดที่ขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบปี 2019 หรือลดลงร้อยละ 8.2 จากตัวเลขในรอบปี 2018
28 Feb 2020
ทั้งนี้ตามตัวเลขของ CAAM (CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน ซึ่งประกาศเผยแพร่เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา แยกออกได้เป็นรถยนต์นั่งจำนวน 21,444,000 คัน (รถเก๋งซีดาน/แฮทช์แบค 10,308,000 คัน รถ เอมพีวี 1,384,000 คัน รถเอสยูวี 9,353,000 คัน รถ มีนีแวน 400,000 คัน) และรถเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 4,324,000 คัน (อ่านต่อ)
มหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้
กองบรรณาธิการ 0 formula@autoinfo.co.th
14 Nov 2018
ตลาดรถยนต์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังร้อนแรง แต่ไม่ร้อนและไม่แรงเท่ากับปีเริ่มต้นของคริสต์ทศวรรษปัจจุบัน ที่อัตราการเติบโตของยอดขายต้องเขียนด้วยเลข 2 หลัก ตามตัวเลขของ CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS หรือ สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน ในรอบปี 2012 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ตลาดรถยนต์ในเมืองมังกรสามารถขายรถใหม่ได้รวมทั้งสิ้น 19,306,400 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 จากตัวเลขในรอบปีก่อนหน้านั้น นับเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำมาก หากเทียบกับปี 2010 ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 30 (อ่านต่อ)
จีนขายรถใหม่ได้ 13,354,000 คัน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2016
5 Sep 2018
คือ จำนวนคันของรถใหม่ซึ่งขายได้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2017 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากยอดขายในช่วงเดียวกันเมื่อปี 2016 ทั้งนี้ตามตัวเลขของ CHINA ASSOCIATION OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS (CAAM) หรือสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
20 Feb 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-8.9 ล้าน
2.
3.1-3.7 ล้าน
3.
2.5-3.9 ล้าน
4.
6.1-11.7 ล้าน
5.
5.5-6.2 แสน
6.
2.9-3.7 ล้าน
7.
1.1 ล้าน
8.
0.8-1.0 ล้าน
9.
7.7-8.4 แสน
10.
7.1-7.8 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ