SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ CHAdeMO
ทั้งหมด 4 รายการ
เตรียมแนะนำ Nissan Leaf e+ ในออสเตรเลีย
14 Nov 2020
Nissan Leaf e+ จะใช้ชุดแบทเตอรีความจุเพิ่มขึ้น แต่ระบบระบายความร้อนก็ยังคงใช้เหมือนเดิม และยังคงใช้สายชาร์จมาตรฐาน CHAdeMO (อ่านต่อ)
Nissan จะเปลี่ยนใช้หัวชาร์จ CCS
15 Aug 2020
มาตรฐานที่ชาร์จ CHAdeMO พัฒนาและกำหนดรายละเอียดโดย องค์กร CHAdeMO Association ซึ่งก่อตั้งโดย Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Nissan, Mitsubishi, และ Fuji Heavy Industries โดยมี Toyota เข้าร่วมเป็นรายที่ 5 (อ่านต่อ)
ญี่ปุ่นจับมือจีน พัฒนาที่ชาร์จมาตรฐาน
3 Jun 2020
ในอดีต ระบบชาร์จ CCS ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากกว่าการชาร์จด้วยระบบ CHAdemo แต่ความสามารถของ CHAdemo 3.0 รวมทั้งจำนวนของรถไฟฟ้าในประเทศจีน ที่สามารถใช้งานระบบนี้ได้ (อ่านต่อ)
บริษัทในเครือ Volkswagen เตรียมสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า
14 Feb 2018
สถานีบริการชาร์จไฟฟ้าเหล่านี้ จะใ้ห้บริการสำหรับระบบหัวจ่ายมาตรฐานทั้ง 3 ประเภท CCS, CHAdeMO และ J1772 Standards ในพื้นที่ชุมชน 650 แห่ง และตามรายทางของถนนระหว่างมลรัฐราว 300 แห่งทั่วประเทศ ด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุด 150 กิโลวัตต์ ด้วยระยะห่างระหว่างสถานี ไม่มากกว่า 190 กม. (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ