SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ Battery Electric Vehicles
ทั้งหมด 2 รายการ
TOYOTA FT-EV รถไฟฟ้าสำหรับคนเมือง
อกนิษฐ์ ทัพภะสุต 4wheels@autoinfo.co.th
21 Nov 2018
ค่าย โตโยตา (TOYOTA) มุ่งพัฒนารถไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า เพื่อออกสู่ตลาดภายในปี 2555 มีเป้าหมายจัดสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้าได้ 150 สถานี ภายในปี 2552 โดยจะสร้างสถานีบริการน้ำมัน และไฟฟ้าอย่างน้อย 10 สถานี ภายในต้นปี 2553 (อ่านต่อ)
ข่าวธุรกิจยานยนต์
กองบรรณาธิการข่าวธุรกิจและสังคม 4wheels@autoinfo.co.th
12 Nov 2018
คิง ออฟ ออโต้ ฯ (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th