SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ เลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
ทั้งหมด 1 รายการ
กรมการขนส่งฯ เลื่อนเปิดทำใบขับขี่ พร้อมประสานตำรวจ อนุโลม ไม่จับ หากใบขับขี่หมดอายุ
7 May 2020
กรมการขนส่งทางบก ประกาศเลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันนี้ (7 พค. 63) จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน กรณีใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่ 2 มค. 63 เป็นต้นไป ยังสามารถใช้ได้ปกติ หากเกิดอุบัติเหตุยังเคลมประกันได้ทุกค่าย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th