SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ เลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
ทั้งหมด 1 รายการ
กรมการขนส่งฯ เลื่อนเปิดทำใบขับขี่ พร้อมประสานตำรวจ อนุโลม ไม่จับ หากใบขับขี่หมดอายุ
7 May 2020
กรมการขนส่งทางบก ประกาศเลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่วันนี้ (7 พค. 63) จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน กรณีใบขับขี่หมดอายุตั้งแต่ 2 มค. 63 เป็นต้นไป ยังสามารถใช้ได้ปกติ หากเกิดอุบัติเหตุยังเคลมประกันได้ทุกค่าย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ