SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ ลมหายใจไร้มลทิน
ทั้งหมด 130 รายการ
ลมหายใจไร้มลทิน จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษา
26 Sep 2020
มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต จัดประกวดผลงานเยาวชน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท (อ่านต่อ)
ลมหายใจไร้มลทิน ขยายเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริตสู่เมืองคอน
28 Aug 2020
ชมรมลมหายใจไร้มลทิน โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตามโครงการ ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือ-ข่ายเยาวชน ตามพันธกิจมูลนิธิฯ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ และบริเวณชายหาดบางสาร (อ่านต่อ)
ลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัลเยาวชน ชนะการประกวดปี 2562
25 May 2020
มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2562 ขยายเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริตทั่วประเทศ (อ่านต่อ)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่บทเพลง คิดดี ทำดี ในสถานรองรับทั่วประเทศ
23 Apr 2020
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง คิดดี ทำดี ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี ตามโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนฟัง และฝึกร้อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทำดี และซื่อสัตย์ (อ่านต่อ)
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัลให้แก่เยาวชน
17 Mar 2020
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2562 ขยายเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์ สุจริต ทั่วประเทศ (อ่านต่อ)
โครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนไทย
27 Aug 2019
ชมรม ลมหายใจไร้มลทิน เครือข่ายของ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนไทย ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด ซื่อสัตย์ สร้างรับผิดชอบ รักษาสิ่งแวดล้อม ประเดิมกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก (อ่านต่อ)
ลมหายใจไร้มลทิน ชวนเยาวชนประกวดผลงาน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท
27 Aug 2019
มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน เริ่มกิจกรรมรณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 จัดประกวด 4 ประเภท เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และวีดีโอ คลิพ เปิดรับสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2562 (อ่านต่อ)

อัพเดทล่าสุด
24 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
4.8-12.0 ล้าน
2.
7.5-7.9 ล้าน
3.
9.5-14.0 ล้าน
4.
3.7-4.9 ล้าน
5.
6.1-8.3 แสน
6.
0.7-1.0 ล้าน
7.
6.5-7.0 แสน
8.
4.9-6.2 แสน
9.
5.2 ล้าน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ