SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ ประชุมผู้บริหาร
ทั้งหมด 4 รายการ
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยฯ จัดประชุมผู้บริหาร
25 Jan 2019
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้บริหาร MANAGER CONFERENCE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ (อ่านต่อ)
50 คนดังแห่งโลกรถยนต์ 2006
อกนิษฐ์ ทัพภะสุต
24 Nov 2018
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บุคคลทั้ง 50 ท่านนี้ คือ ผู้ทรงอำนาจในโลกรถยนต์ เพราะพวกเขาเป็นผู้ตัดสินว่า เราจะได้ใช้รถรุ่นใด และเมื่อไหร่ ? (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
25 May 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
6,400,000
3.
2,905,000
4.
2,180,000
5.
2,348,000
6.
2,220,000
7.
36,500,000
8.
2,900,000
9.
3,800,000
10.
3,730,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ