SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ ประชุมผู้บริหาร
ทั้งหมด 5 รายการ
Honda Motor ผลัดใบ ซีอีโอ
26 Feb 2021
Honda Motor Co.,Ltd.ประกาศในการประชุมผู้บริหาร ถึงการปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ซีอีโอ Takahiro Hachigo จะลงจากตำแหน่ง และเลื่อน Toshihiro Mibe จากประธานศูนย์วิจัยและพัฒนา (อ่านต่อ)
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยฯ จัดประชุมผู้บริหาร
25 Jan 2019
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้บริหาร MANAGER CONFERENCE ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ (อ่านต่อ)
50 คนดังแห่งโลกรถยนต์ 2006
อกนิษฐ์ ทัพภะสุต
24 Nov 2018
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า บุคคลทั้ง 50 ท่านนี้ คือ ผู้ทรงอำนาจในโลกรถยนต์ เพราะพวกเขาเป็นผู้ตัดสินว่า เราจะได้ใช้รถรุ่นใด และเมื่อไหร่ ? (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ