SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ น้ำมันดีเซล B10
ทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อเรียกน้ำมันดีเซลใหม่
26 Oct 2020
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมันดีเซล B10 หรือดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10 % ถูกเปลี่ยนเป็นดีเซลมาตรฐานเรียกว่า น้ำมันดีเซล แทนน้ำมันดีเซลเดิม ซึ่งกลายเป็นทางเลือก (อ่านต่อ)
เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น ดีเซล เริ่ม 1 ตค. นี้
16 May 2020
กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมออกประกาศเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น ดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 63 เป็นต้นไป โดยปั๊มน้ำมันจะต้องเปลี่ยนป้ายชื่อที่ตู้จ่าย และป้ายโฆษณาทั้งหมด ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายอยู่เดิม จะเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ เป็น ดีเซล B7 (อ่านต่อ)
ไบโอดีเซล ถูกกว่า 2 สลึง น่าใช้จริงหรือ ?
พหล ฯ 30 4wheels@autoinfo.co.th
21 Nov 2018
ปัจจุบันมีข้อกำหนดเรื่องของมาตรฐานน้ำมันมาบังคับใช้กันเป็นระยะๆ เป็นแผนการดำเนินงานที่วางรากฐานมานานแล้ว ซึ่งป็นเรื่องที่ดีสำหรับก้าวแรกๆ ที่จะนำไปสู่การบรรเทาปัญหาในเรื่องมลพิษที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมา และเรื่องของความสิ้นเปลือง (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
21 Jan 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.5 แสน
2.
0.8-1.0 ล้าน
3.
7.6-9.4 แสน
4.
2.1-2.4 ล้าน
5.
1.6-1.7 ล้าน
6.
9.8 แสน
7.
2.6-3.8 ล้าน
8.
11.5-15.8 ล้าน
9.
3.4 ล้าน
10.
5.9-7.4 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ