SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ ท่าเรืออัจฉริยะ
ทั้งหมด 1 รายการ
นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry
30 Dec 2020
กรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา MINE Smart Ferry Mission No Emission River Mass Transit พร้อมเปิดท่าเรืออัจฉริยะ (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
20 Feb 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-8.9 ล้าน
2.
3.1-3.7 ล้าน
3.
2.5-3.9 ล้าน
4.
6.1-11.7 ล้าน
5.
5.5-6.2 แสน
6.
2.9-3.7 ล้าน
7.
1.1 ล้าน
8.
0.8-1.0 ล้าน
9.
7.7-8.4 แสน
10.
7.1-7.8 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ