SEARCH

ผลการค้นหา สำหรับ กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพกลับมาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทั้งหมด 1 รายการ
ผู้ถือ ใบขับขี่ตลอดชีพ วุ่น ! หลังกรมการขนส่งฯ จ่อเรียกสอบใหม่
9 Aug 2020
กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพกลับมาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และความพร้อมต่างๆ ในการขับรถใหม่ อ้างผู้สูงอายุขับขี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หลังข่าวแพร่ออกไป ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพไม่เห็นด้วย จนเกิดกระแสต่อต้าน (อ่านต่อ)
อัพเดทล่าสุด
20 Feb 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.9-8.9 ล้าน
2.
3.1-3.7 ล้าน
3.
2.5-2.8 ล้าน
4.
6.1-11.7 ล้าน
5.
5.5-6.2 แสน
6.
2.9-3.7 ล้าน
7.
1.1 ล้าน
8.
0.8-1.0 ล้าน
9.
7.7-8.4 แสน
10.
7.1-7.8 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ