ทิพยประกันภัยฯ สนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ.) วิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้ใจบุญ ร่วมจัดงานการกุศลหารายได้เข้ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียบิดามารดาและญาติมิตร ให้มีที่อยู่อาศัย มีการศึกษา ให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ