ผลการค้นหา สำหรับ World Endurance Championship

ทั้งหมด 9 รายการ

ตีฆ้องร้องป่าว

ตีฆ้องร้องป่าว

โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติมให้ เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมในฐานะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โตโยตา มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค พีทีอี และโตโยตา มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอนจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอริง รวมถึงดูแลเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินงานของ โตโยตา ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป