ผลการค้นหา สำหรับ CHEVRON

ทั้งหมด 3 รายการ

เชื้อเพลิงสำหรับอนาคต (ตอนจบ)

เชื้อเพลิงสำหรับอนาคต (ตอนจบ)

หลังจากที่เรารู้จักเชื้อเพลิงในรูปของแกสที่แพร่หลาย คือ แกสหุงต้ม และแกสธรรมชาติ กันในฉบับที่แล้ว มารู้จักเชื้อเพลิงเหลวสำหรับอนาคตกันบ้างครับ ซึ่งก็คือน้ำมันดีเซลนี่เอง แต่ไม่ใช่แบบที่เราใช้กันอยู่ โดยกลั่นจากน้ำมันดิบใต้ดิน แต่เป็นน้ำมันดิบดีเซลที่ได้จากการแปรรูปเชื้อเพลิงอื่นมาอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกแล้ว ยังมีข้อดีอย่างมากเป็นผลพลอยได้ นั่นก็คือ เราสามารถเลือกให้มันมีคุณสมบัติดีกว่าแบบที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยกระบวนการที่มนุษย์คิดขึ้น โมเลกุลของน้ำมันดีเซลแบบนี้ จึงเหมาะกว่าสำหรับการนำมาใช้กับยานพาหนะ คือ ให้พลังงานสูงกว่าต่อปริมาตรเท่ากัน

เชื้อเพลิงสำหรับอนาคต (ตอนจบ)

เชื้อเพลิงสำหรับอนาคต (ตอนจบ)

หลังจากที่เรารู้จักเชื้อเพลิงในรูปของแกสที่แพร่หลาย คือ แกสหุงต้ม และแกสธรรมชาติ กันในฉบับที่แล้ว มารู้จักเชื้อเพลิงเหลวสำหรับอนาคตกันบ้างครับ ซึ่งก็คือน้ำมันดีเซลนี่เอง แต่ไม่ใช่แบบที่เราใช้กันอยู่ โดยกลั่นจากน้ำมันดิบใต้ดิน แต่เป็นน้ำมันดิบดีเซลที่ได้จากการแปรรูปเชื้อเพลิงอื่นมาอีกต่อหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกแล้ว ยังมีข้อดีอย่างมากเป็นผลพลอยได้ นั่นก็คือ เราสามารถเลือกให้มันมีคุณสมบัติดีกว่าแบบที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยกระบวนการที่มนุษย์คิดขึ้น โมเลกุลของน้ำมันดีเซลแบบนี้ จึงเหมาะกว่าสำหรับการนำมาใช้กับยานพาหนะ คือ ให้พลังงานสูงกว่าต่อปริมาตรเท่ากัน

ลดมลพิษดีเซล

ลดมลพิษดีเซล

เรื่องใกล้ตัว สิงห์พิคอัพ