Quattroruote

MARCO PERUCCA ORFEI

หลังจากบ่มเพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ มาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ค่ายรถจากเมืองอิงโกชตัดท์ พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นกับเอสยูวีสไตล์คูเป ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว แปรผันการส่งแรงบิดได้อย่างหลากหลาย

BUYER'S GUIDE

BROCHURE

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น