ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ให้ความมั่นใจผู้เอาประกันเคลมสินไหมได้ปกติ


วิริยะประกันภัยฯ ประกาศความพร้อมให้บริการด้านประกันภัย หลังภาครัฐออกมาตรการคุมเข้มสูงสุด เผย ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะสาขา และศูนย์ฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ หรือใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมด้านการรับประกันภัย หรือด้านสินไหมทดแทน สำหรับการเคลมประกันภัยรถยนต์ กรณีเกิดเหตุในช่วงเวลาที่มีมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือออกนอกพื้นที่ ยังได้รับความคุ้มครอง และสามารถแจ้งเคลมได้ตามปกติ หรือจะเลือกใช้บริการผ่านระบบ V Claim on V Call” ได้ทุกทิศทั่วไทยด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

สยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดทางภาครัฐได้ประกาศยกระดับมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด รวมถึงจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังในจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการให้บริการผู้เอาประกันภัย แม้ว่าบริษัทฯ ต้องรับนโยบายของภาครัฐในการพิจารณาให้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) อย่างเต็มที่ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเปิดให้บริการสาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทุกภาคส่วนตามปกติ โดยจะจัดสรรพนักงานสลับสับเปลี่ยนไปคอยให้บริการอย่างพอเพียง เพราะบริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรให้รองรับต่อการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

“โดยเฉพาะกรณีการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขอให้ลูกค้า วิริยะประกันภัยฯ เชื่อมั่นได้ว่า แม้ว่ารถยนต์ไปเกิดเหตุในช่วงที่ราชการห้ามออกนอกเคหสถาน ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้กำหนดเป็นขอยกเว้นไว้ว่าไม่คุ้มครองบริษัทประกันภัยผู้รับประกันรถยนต์คันนั้นๆ ต้องให้ความคุ้มครองไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ในขณะเดียวกันการออกไปให้บริการของพนักงานเคลมยังทำได้เหมือนภาวะปกติ ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเพราะถือว่าออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกใช้บริการเคลมนัดหมายออนไลน์ผ่านระบบ “V Claim on V Call” อันเป็นนวัตกรรมบริการที่บริษัทฯ ดำเนินการขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยไม่ต้องรอพนักงานเคลมไปยังจุดนัดหมาย”

สยมกล่าวต่ออีกว่า กระบวนการให้บริการ “V Claim on V Call” เมื่อมีการนัดหมายเกิดขึ้นผ่านระบบสายด่วน 1557 และลูกค้าพร้อมที่จะวีดีโอคอลล์ เจ้าหน้าที่จะส่ง SMS แจ้งยืนยันกับลูกค้าก่อน จากนั้นเมื่อลูกค้าตอบรับการบริการผ่านวีดีโอคอลล์แล้ว จึงจะดำเนินการพูดคุยต่อไป แต่หากลูกค้าปฏิเสธการทำวีดีโอคอลล์ เพราะไม่สะดวก หรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง หรือโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน ก็ยังสามารถเลือกใช้วิธีการนัดเคลมรูปแบบเดิมได้ นอกจากนี้หากลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์ใช้บริการด้านประกันภัย และดำเนินการด้านสินไหมทดแทน ยังสามารถใช้บริการสาขา และศูนย์อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และผ่านช่องทาง 1557 ตลอด 24 ชม. ทุกทิศทั่วไทย

“บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการด้านประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว  ทำให้สาขา และศูนย์ฯ ของ วิริยะประกันภัยฯ ที่มีอยู่ทั่วไทยกว่า 170 แห่งสามารถรองรับงานบริการต่างๆ ได้เทียบเท่ากับสำนักงานใหญ่ โดยรองรับงานธุรกรรมการรับประกันภัย หรืออื่นๆ และการบริการสินไหมทดแทนได้ตลอด 24 ชม.” ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FTDvs
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th