สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ขสมก. ปรับเวลาเดินรถรับเคอร์ฟิว ตี 5 ถึง 3 ทุ่ม เริ่ม 12 กค. นี้


ขสมก. ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถเมล์ เป็น 05.00-21.00 น. ให้สอดคล้องคำสั่ง ศบค. เริ่ม 12-25 กค. นี้ พร้อมขอให้ประชาชนกลับบ้านก่อนรถหมด เพื่อลดความเเออัดในการให้บริการ

DSC_9630

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสารให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสาร จากเวลาปกติ เป็นให้บริการเวลา 05.00-21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) ตั้งแต่วันที่ 12-25 กค. 64 เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00-08.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00-21.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5-10 นาที หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

2. ให้บริการรถโดยสาร วันธรรมดา 18,000-20,000 เที่ยว วันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้บริการรถโดยสาร 16,000 เที่ยว หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

3. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางเวลา 20.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน 5-10 นาที ซึ่งรถเมล์ 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้ บริเวณหน้ารถเมล์ดังนี้ เหลือรถ 2 คันสุดท้าย, เหลือรถ 1 คันสุดท้าย และรถคันสุดท้าย

11

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการ นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (20.00-21.00 น.) ซึ่งจะทำให้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ เส้นทางรถโดยสาร หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, facebook: BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ Call  Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. เป็นต้นไป (วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.)------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1zTv6
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฏาคม 2564 เวลา 07:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th