ธุรกิจ

โรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา จัดกิจกรรม


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพนักงานโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา มอบถุงปันน้ำใจให้แก่ชุมชนในแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรค COVID-19 ในกิจกรรม “มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15” ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 650 ชุด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากมีเงินสนับสนุนจากโรงกลั่น จำนวน 192,470 บาทแล้ว ยังมีเงินบริจาคสมทบทุนจากพนักงานอีกจำนวน 30,242 บาท  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 222,712  บาท

สมบุญ รวมก้อนทอง ผู้จัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  โรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ทางจังหวัดชลบุรียังมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างสูง และเนื่องด้วยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นฯ จึงได้จัดกิจกรรม มาช่วย…ด้วยรัก ครั้งที่ 15 ขึ้น โดยได้จัดทำถุงปันน้ำใจ ส่งมอบความห่วงใยให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง อันได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตการณ์ของโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุน และจัดเตรียมถุงปันน้ำใจในครั้งนี้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ทางบริษัทฯได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นของเราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกแห่งการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานผู้ที่มีจิตอาสา โดยได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านกำลังใจให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมมาช่วยด้วยรักในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงกลั่นฯ  ได้ให้การสนับสนุน และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน และครอบครัวที่มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน ได้แก่ สร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้, ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และโครงการปลูกป่า ทำความสะอาดป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OtgE2
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน