ธุรกิจ

TIP ครองอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A-(Excellent)


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงความแข็งแกร่ง โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Financial Strength Rating ระดับ A-(Excellent) ประจำปี 2021 จาก AM Best Company สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก  และได้รับการยกระดับมุมมองต่อความน่าเชื่อถือ (Revise Outlook) จากระดับ “Negative” เป็น “Stable” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ในการปรับระดับมุมมอง (Outlook) ในครั้งนี้ ส่งผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่โดดเด่น ยั่งยืน และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านรับประกันภัย และด้านการลงทุน ประกอบกับบริษัทมีความมั่นคง แข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างสูง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความพร้อมของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆ ด้านตลอดไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YL81c
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th