ธุรกิจ

Esso ร่วมสู้ภัย COVID-19


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบบัตรเติมน้ำมัน Esso (เอสโซ) มูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมด้วย น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของสาธารณสุขในการสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมทั้งการปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่อำเภอศรีราชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย สุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา พร้อมด้วย ทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมัน Esso ศรีราชา ได้มอบบัตรเติมน้ำมัน Esso และน้ำดื่มให้แก่ กมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมี นายเมธี ส่งเสริม ผู้ช่วย​สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์ COVID-19 ระบาดในประเทศไทย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยยังมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้สาธารณสุขอำเภอศรีราชาต้องปฏิบัติงานสอบสวนโรคอย่างแข็งขัน เพื่อลดการแพร่ระบาด ถึงแม้แนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ทางสาธารณสุขอำเภอศรีราชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกเพื่อตรวจหาผู้ที่อาจติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาต่อไป

ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอศรีราชา โดยมอบบัตรเติมน้ำมัน Esso และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับดำเนินการคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อนำเข้าสู่การรักษาพยาบาล การค้นหาเชิงรุกนี้ยังเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย และนำไปสู่เป้าหมายของการกำจัดเชื้อให้หมดไปจากพื้นที่------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mbfM9
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน