ธุรกิจ

สยย. ไม่หยุดพัฒนาคน เสริมเกราะป้อนอุตสาหกรรมท่ามกลาง COVID


ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่ต้องมีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากไม่อาจจะดำเนินการได้ ประกอบกับการผลิตในสถานประกอบการยานยนต์มีการชะลอตัว จึงนับเป็นโอกาสที่ผู้บริหารองค์กรจะใช้ช่วงเวลานี้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง Upskill และ Reskill

สถาบันยานยนต์ (สยย.) ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากถึง 25 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรข้อกำหนด และการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949 หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 หลักสูตรการจัดการคลังสินค้า และควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพยุค 4.0 เป็นต้น

การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ สถาบันฯ ได้มีการเตรียมแผนการจัดอบรมตั้งแต่ต้นปี 2564 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร๋ระบาดของ COVID-19 และตอบรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาอบรมได้ โดยสถาบันฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น E-Mail Website Line และ Facebook เป็นต้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจการอบรมในรูปแบบ Public ออนไลน์ เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงความรู้โดยไม่เสียเวลาการเดินทาง และไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งยังช่วยบริษัทประหยัดงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมได้มากยิ่งขึ้น ส่วนด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ของสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และการเตรียมพร้อมในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ มีการปรับปรุงสื่อการสอน แบบทดสอบ แบบประเมินผลการอบรม ให้เข้ากับการอบรมในรูปแบบใหม่ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์กำลังขยายบริการอบรมไปสู่รูปแบบ In-house ออนไลน์เพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสถาบันยานยนต์ ยังมุ่งเน้นการจัดอบรมในกลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นกระแสและได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เช่น หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนได้เพิ่มมากขึ้น

โดยสถาบันยานยนต์ หวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดลง ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยความพร้อมของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง ในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VIbCc
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน