ธุรกิจ

Bridgestone จัดกิจกรรม “Together We Recycle


Bridgestone ประเทศไทย ประกาศจัดกิจกรรม “Together We Recycle” ร่วมกันวนขยะกับ Bridgestone (บริดจ์สโตน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day ซึ่งตรงกับวันที่ มิถุนายนของทุกปี โดยเชิญชวนพนักงาน Bridgestone ประเทศไทย ร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติคใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” ส่งมอบให้โครงการ “วน” (Won Project) นำไปเป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิล เพื่อนำขยะพลาสติคเหล่านั้นกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ Bridgestone “Our Way To Serve” ที่พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6 บริษัทในเครือ Bridgestone ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีบีเอสซีโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ Bridgestone ได้ร่วมมือกับโครงการ “วน” (Won Project) จัดกิจกรรม “Together We Recycle” ร่วมกันวนขยะกับ Bridgestone กิจกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะพลาสติคด้วยการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้เป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเป็นความร่วมมือของพนักงานทั้ง บริษัทในเครือ Bridgestone ประเทศไทย ร่วมกันแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติคใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” หรือพลาสติคชนิดอ่อนที่ยืดได้ (ประเภท PE) เช่น ถุงหูหิ้ว ฟีล์มห่อสินค้า พลาสติคกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผัก และผลไม้ ถุงซิพลอค ฯลฯ เพื่อรวบรวมนำส่งให้กับโครงการ “วน” เพราะนอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติคภายในองค์กรแล้ว ยังเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาผลิตใหม่เป็นถุงสำหรับใส่ขยะ และนำกลับมาใช้ในองค์กรอีกครั้ง นอกจากนี้ ถุงพลาสติคที่พนักงานได้ร่วมกันคัดแยก และนำมาทิ้งเพื่อส่งต่อให้แก่โครงการ ทุก 1 กก. ทางโครงการจะแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เป้าหมายหลักของ Bridgestone คือ ลดการใช้พลาสติคครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastics) ภายในองค์กรทั้งหมดภายในปี พศ. 2573* เพราะ Bridgestone เป็นองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด จึงมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า กิจกรรม “Together We Recycle” ที่เริ่มต้นจากกลุ่มพนักงานในองค์กรจะสามารถต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะในครอบครัว และสังคมในวงกว้างอีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพลาสติคให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงลดปัญหาขยะพลาสติคที่จะส่งผลกระทบต่อโลกของเราทั้งในวันนี้ และอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cb3yN
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน