ธุรกิจ

Axalta สำรวจสีมีผลต่อการซื้อรถ


แอกซอลทา (NYSE: AXTA) ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำ และสีฝุ่น เผยผลสำรวจความชอบสีรถยนต์ของลูกค้า ประจำปี 2021 โดยการทำวิจัยกับผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสีรถยนต์กับการตัดสินใจซื้อรถ ซึ่งจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 4,000 คน อายุ 25-60 ปี ในตลาดผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมนี เมกซิโก และสหรัฐอเมริกา พบว่าสีรถยนต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถถึง 88 %

แนนซี ลอคฮาร์ท ผู้จัดการด้านสีพ่นรถยนต์ระดับโลกจาก Axalta กล่าวว่า ตามหลักจิตวิทยา สีมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อรถ บ่อยครั้งที่สีสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของเจ้าของรถ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความสง่างาม ความคงทน และการมองบวก เป็นคุณลักษณะเฉพาะของสีรถยนต์ที่เป็นที่ต้องการจากผู้ที่เข้าร่วมทำการสำรวจนี้

การสำรวจนี้วิเคราะห์ความต้องการสีรถยนต์ของลูกค้า เพื่อความเข้าใจทเรนด์สีในอนาคต ในขณะที่ลูกค้าต้องการสีที่หลากหลาย แต่ละบุคคลก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วย

การสำรวจยังสอบถามรวมไปถึงแม่สี และสีเอฟเฟคท์ที่ชอบ สีรถที่เคลือบเงาเป็นที่ต้องการโดยส่วนมาก ยกเว้นในจีน ผลสำรวจยังแสดงสัดส่วนระหว่างความชอบสีเคลือบเงา 48 % และสีเคลือบด้าน 52 % ความชื่นชอบของสีเอฟเฟคท์ค่อนข้างแตกต่างกับผลสำรวจของแม่สี สีโซลิด เป็นสีที่ชื่นชอบในสหรัฐอเมริกา และจีน ขณะที่ชาวเยอรมันชอบแม่สีมุก และเมกซิโกชอบแม่สีเอฟเฟคท์และแม่สีมุกด้วย

Axalta ออกแบบสีรถยนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในสีที่ชื่นชอบของแต่ละประเทศและแต่ละลักษณะของรถ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม หรือทเรนด์สีในอนาคตได้ การพัฒนาจำเพาะ และนำเสนอสีใหม่ๆ อยู่เสมอจะทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เราจะเข้าใจแนวโน้มของตลาด เราจะทราบว่าสีใดที่โดดเด่น และเป็นที่ชื่นชอบ สีแดง และสีน้ำเงินเป็นสีที่นิยมขึ้นมา เราจะเห็นมากขึ้นตามท้องถนนในไม่ช้านี้

กว่า 68 ปี ที่ Axalta ทำการสำรวจ และเผยแพร่รายงานความนิยมของสีรถยนต์ประจำปี จากลูกค้าผู้ผลิตสายยานยนต์ OEM แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำระดับโลกด้านสีพ่นรถยนต์ของ Axalta ในการนำเสนอข้อมูลที่สดใหม่ ล้ำสมัย เจาะลึกจากลูกค้าสายยานยนต์ในเรื่องสีที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน

ผลสำรวจในแต่ละประเทศ

จีน สีรถยนต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถของลูกค้าถึง 99 % สีขาวเป็นที่นิยมมากที่สุด (29 %) และสีดำ (26 %) สีแดง และสีน้ำเงินอยู่ในอันดับ 5 และ 6 ตามลำดับ จากผลสำรวจ 64 % จะเปลี่ยนยี่ห้อรถ หากไม่มีสีที่ชอบ และ 93 % ตัดสินใจซื้อรถจากสีที่ชอบด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว ขณะที่ 7 % ให้คนอื่นช่วยตัดสินใจเรื่องสีรถด้วย   

เยอรมนี สีรถยนต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถของลูกค้าถึง 83 % ตัดสินใจด้วยตนเองเพียงผู้เดียว 63 % และให้ครอบครัวช่วยตัดสินใจ 37 % สีดำเป็นสีที่ชื่นชอบ 32 % สีน้ำเงินมาเป็นอันดับ 2 ที่ 16 % มีความเห็นว่า สีดำสะท้อนความสง่างาม และสีน้ำเงินสะท้อนความสุขุม มั่นคง และกว่า 1 ใน 4 (27 %) เป็นเจ้าของรถยนต์ขนาดคอมแพคท์สีดำ

เม็กซิโก 90 % ที่ตอบว่าสีมีผลต่อการซื้อรถยนต์ สีแดงเป็นสีที่ชื่นชอบมากที่สุดที่ 22 % ทั้งหญิง และชาย 4 ใน 10 จะเปลี่ยนยี่ห้อรถหากไม่มีสีที่ต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 64 % เป็นเจ้าของรถยนต์นั่งซีดาน สีแดงสะท้อนบุคลิกที่สง่างาม และสีน้ำเงินสะท้อนบุคลิกคิดบวก

สหรัฐอเมริกา สีมีผลต่อการซื้อรถยนต์ 79 % เกือบครึ่ง (46 %) กล่าวว่าสีมีส่วนสำคัญอย่างมาก 82 % ตัดสินใจด้วยตนเอง และ   53 % มีรถมากกว่า 1 คันในครอบครัว แม้ว่าสีดำจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมในภาพรวม แต่เจ้าของรถบรรทุกเลือกสีที่มีสีสันมากขึ้น สีน้ำเงิน (อันดับ 2) และสีแดง (อันดับ 3) สีน้ำเงินสะท้อนความคิดบวก และสีแดงแสดงถึงการผจญภัย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gVfqk
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน