ธุรกิจ

Shell พลิกโฉมการขนส่งไทย


Shell (เชลล์) และ Ezyhaul พแลทฟอร์มการขนส่งสินค้าทางถนนในรูปแบบดิจิทอล ร่วมมือพลิกโฉมตลาดการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย รวบรวมประสบการณ์ด้านการคมนาคมระดับโลกมากกว่า 60 ปีของ Shell เข้ากับความสามารถในด้านการขนส่งสินค้าแบบดิจิทอลของ Ezyhaul  

เซน ฮั ผู้จัดการทั่วไปของเชลล์ฟลีทโซลูชั่นเอเชีย กล่าวว่า การขนส่งสินค้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบแอนาลอกอยู่ คือยังไม่มีการนำระบบออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ทเรนด์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทอลมาแรงขึ้นเรื่อยๆ และ Shell ในฐานะผู้นำในธุรกิจพลังงาน มีเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเพื่อช่วยจัดการปัญหาที่ลูกค้าของเราทั้งที่เป็นกลุ่มของผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งกำลังประสบอยู่ในขณะนี้” 

การจองรถขนส่งสินค้ายังเป็นระบบ Manual ทำให้การติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ยังจำกัดอยู่ในวงแคบ การขาดแคลนข้อมูลที่ต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือสำหรับการวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ทำให้การติดตามบริหาร และควบคุมประสิทธิภาพของรถขนส่งเป็นไปอย่างยากลำบาก ความบกพร่องในการวางบิลล์ และข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ขนส่งยังต้องเจอกับปัญหาประสิทธิภาพในการจัดการรถขนส่งไปจนถึงการตีรถเที่ยวเปล่า เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และดิจิทอลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน บริษัทวิจัยธุรกิจ และการตลาดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานว่าการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยผู้บริหารการขนส่งเพิ่มประสิทธิผลในการขนส่งสินค้าได้ร้อยละ 10-15 ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 20-25 และลดจำนวนรถขนส่งเที่ยวเปล่าได้มากถึงร้อยละ 20-30 

เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีกของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อมูลจากไอดีซี หรือ International Data Corporation (IDC) ปริมาณข้อมูลทั่วโลกในตอนนี้มีอยู่ 33 เซตตะไบต์ และร้อยละ 80 ของข้อมูลทั้งหมดนี้จะยังไม่ได้รับการจัดระบบจนกว่าจะถึงปี ค. 2025 ซึ่งหากมีการจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ได้ง่ายขึ้น และสามารถอัลกอริธึมในระบบสารสนเทศให้ประมวลผลได้แม่นยำ ส่งผลให้เราสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทอลเป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนทสูงที่สุดในภูมิภาค และมีการเติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ศอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีการขยายตัวของความต้องการด้านลอจิสติคส์สูง และเป็นผลดีต่อระบบขนส่งสินค้าในไทยอย่างมีนัยสำคัญ ความร่วมมือกับ Ezyhaul ในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของ Shell ในการพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทอล และความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมทางการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆ กลุ่ม การจับมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะทำให้ผู้ขนส่งสินค้าที่ลงทะเบียนกับเรา สามารถเข้าถึงแหล่งลูกค้า และทำสัญญาได้ผ่านพแลทฟอร์ม Ezyhaul และยังได้รับบริการที่หลากหลายจาก Shell ไม่ว่าจะเป็นบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก โปรโมชัน และข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมาย ที่จะทำให้ผู้ขนส่งสินค้าของเราสามารถบริหารจัดการยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มกำไร จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างโปร่งใส่ และเที่ยงตรง” 

การขนส่งสินค้าทางถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกออกเป็นส่วนๆ ไม่รวบรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ Ezyhaul มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Shell ในการนำเสนอบริการของเราให้แก่ผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งทั่วไทย เรมอนด์ กิลลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพแลทฟอร์ม Ezyhaul ระบุถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้เพิ่มเติม 

โซลูชันจาก Shell และ Ezyhaul มุ่งแก้ปัญหาที่ผู้ส่งสินค้า และผู้ขนส่งเผชิญอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ปัญหาการรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องจ่ายค่าน้ำมันล่วงหน้า 45-90 วัน ตามข้อตกลงกับลูกค้า และมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขนส่งสินค้าตามปกติ ซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ถึงร้อยละ 20-25 ความร่วมมือครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ขนส่งสามารถหาลูกค้า และทำสัญญาผ่านพแลทฟอร์ม Ezyhaul และเข้าถึงสินค้า และบริการของ Shell ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งตรงกับความตั้งใจของ Shell ที่ต้องการช่วยลดภาระของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าด้วย Shell Fleet Card

เซน ฮัค เสริมว่า ผู้ส่งสินค้ากำลังคาดหวังให้ผู้ขนส่งที่เป็นลูกค้า Shell Fleet Card ของเรามีขีดความสามารถในการเข้าถึงการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทอลมากขึ้น ความร่วมมือกับ Ezyhaul จึงทำให้ผู้ขนส่งทั้งรายใหญ่ และรายเล็กต่างสามารถให้บริการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไร และเปิดโอกาสให้ผู้ส่งสินค้าสามารถติดตามการขนส่งได้แบบเรียลไทม์ เมื่อพแลทฟอร์มดิจิทอลของ Ezyhaul รวมพลังกับ Shell Fleet Card แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้ยังมอบโอกาสให้ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงน้ำมันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการจาก Shell อีกมากมายผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังช่วยให้ Shell และ Ezyhaul ขยายฐานลูกค้าในไทยได้อีกด้วย 

ธัญญา ยิ้มชัยภูมิ เจ้าของบริษัท ศิริพงษ์ โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า พนักงานขับรถของเราสามารถใช้ Shell Fleet Card ชำระเงิน ณ จุดเติมน้ำมัน และเดินทางต่อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน Shell Fleet Card จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยดีกว่าการให้พนักงานของเราถือเงินสด 

ทั้งนี้ Ezyhaul สร้างโอกาสให้ผู้ขนส่งสินค้าสามารถแข่งขันธุรกิจในตลาดได้ อำนวยความสะดวกในการติดตามยานพาหนะ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้สูงที่สุดผ่าน Market Place ของ Ezyhaul ซึ่งอยู่บนระบบคลาวด์ (Cloud-Based) สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายผ่านโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขนส่ง และผู้ส่งสินค้า นอกเหนือไปจากนั้นผู้ส่งสินค้าหลายพันรายสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหารการขนส่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำไปพร้อมๆ กันกับการหาลูกค้าใหม่ๆ โดยยังสามารถเข้าถึงผู้ขนส่งสินค้าจำนวนมากที่ให้บริการดี มีความโปร่งใส และราคาสมเหตุสมผลได้ผ่านพแลทฟอร์มเดียว 

เรมอนด์ กิลลอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ขนส่ง คือ หัวใจของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ดังนั้นเราจึงมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าสู่พแลทฟอร์มธุรกิจแบบดิจิทอลเพื่อเพิ่มกำไร และความสามารถในการสร้างคุณภาพตามกลไกของตลาดด้วยความร่วมมือในครั้งนี้” 

ความร่วมมือครั้งนี้มอบโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้พแลทฟอร์มดิจิทอลของ Ezyhaul เพื่อติดตามกระบวนการขนส่งซึ่งสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้ขนส่ง และผู้ส่งสินค้า อีกทั้งลูกค้ายังสามารถควบคุมการชำระ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนค่าขนส่งที่สมเหตุสมผล และเข้าถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่ไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป

เมธินี ตัณสถิต เจ้าของบริษัท ตงพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า รายงานประจำเดือนอย่างละเอียดมีประโยชน์ในการควบคุม และปรับปรุงเงินสดหมุนเวียนของเรา ในขณะที่ นายสุทธิพงศ์ พิมพ์วาน ผู้จัดการการขนส่งของบริษัท บีน่า โลจิสติกส์ จำกัด  กล่าวเพิ่มเติมว่า Shell Fleet Card อำนวยความสะดวกอย่างมากเนื่องจากสามารถติดตาม และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบเรียลไทม์ 

นอกจากความร่วมมือในไทยแล้ว Shell และ Ezyhaul ยังมีความร่วมมือกันในประเทศมาเลเซีย และอินเดียอีกด้วย และกำลังมองหาโอกาสในการขยายฐานธุรกิจเพื่อปรับปรุง ส่งเสริมตลาดการขนส่งแบบดิจิทอลไปสู่ตลาดประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น  ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/G2Se8
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน