ธุรกิจ

Volvo ร่วมกับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโปรแกรมฝึกงาน


บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค), วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา จัดโครงการนักศึกษาช่างฝึกหัด “Volvo Apprentice Program โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกของ Volvo (โวลโว) แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา และเตรียมสร้างช่างเทคนิคที่มีคุณภาพเพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์บริการ Volvo ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีทั้งระดับ ปวช.-ปวส. และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ สอดคล้องกับปรัชญาของ Volvo ที่กำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานทุกด้านเสมอมา 

คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยปรัชญา People are The Core of Everything We Do ทำให้ Volvo มุ่งมั่นพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากการให้ความสำคัญแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ Volvo ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ไปจนถึงพนักงานทุกแผนกของบริษัท เรายังพยายามขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ การจัดโครงการช่างฝึกหัดครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกับกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตบุคลากรช่างเทคนิคที่ Volvo เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ตลอดจนเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน หลังจบการศึกษายังอาจได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในศูนย์บริการ Volvo ในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละ 3 แห่ง โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวช. 3 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปวส. 3 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นนอกเหนือจากการฝึกงาน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดโครงการอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้

การดำเนินงานโครงการ “Volvo Apprentice Program เริ่มจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร ปวส. สถาบันละ 2 คน เข้าฝึกงานในศูนย์บริการวอลโว่ที่ถูกคัดเลือก โดยก่อนเข้าฝึกงานจะมีการฝึกอบรมโดยช่างเทคนิคมืออาชีพ การทบทวนความรู้ช่างพื้นฐาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Volvo เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงเป็นการฝึกปฎิบัติงานจริงในศูนย์บริการโดยมีผู้ช่วยเหลือ และดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Volvo ได้วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงของ Volvo ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Volvo Apprentice Program

“วอลโว่ คาร์ ประเทศไทยฯ เล็งเห็นศักยภาพของนิสิตอาชีวศึกษามาโดยตลอด จึงพยายามออกแบบโครงการที่ช่วยส่งเสริม และยกระดับคุณภาพการศึกษาของนิสิตสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการช่างฝึกหัดนี้ เรามีแผนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมสถาบันอาชีวศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมของเราต่อไป” ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/X8Eaa
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน