ธุรกิจ

PTT Station พระราม 2 พร้อมเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน


จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) พร้อมด้วย นายแพทย์พรเทพ สีตลกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 8 และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจสอบความพร้อมของระบบการให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม ขาออก (กม. 12) ซึ่ง OR ได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสภาหอการค้าไทย ในการจัดพื้นที่ให้เป็นหนึ่งในหน่วยบริการวัคซีน COVID19 นอกโรงพยาบาลสำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ 1,500 คน/วัน โดยได้ทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน จุดวัดความดันเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย จุดคัดกรองประวัติ จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการ 30 นาทีหลังรับการฉีดวัคซีน และการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน รวมทั้งทดสอบระบบการฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆ และจะพร้อมเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยในระยะแรกจะฉีดให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่เป็นบุคลากรส่วนหน้าที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก 

สำหรับบุคคลทั่วไปจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา 8:00-16:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยผู้รับบริการจะต้องลงทะเบียน นัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับวัคซีนผ่านช่องทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ โทร. 1516

ทั้งนี้ การจัดสถานีบริการ PTT Station พระราม ขาออก (กม. 12) เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีนได้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ และความรุนแรงของผู้ป่วยหากติดเชื้อ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการที่ OR ได้พัฒนารูปแบบของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้พร้อมเป็นศูนย์กลางที่เติมเต็มความอุ่นใจระหว่างทางให้ผู้เดินทาง รวมไปถึงเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และรอยยิ้มให้คนทุกระดับ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ด้วยแนวคิด “Living Community”  เพื่อให้ PTT Station เป็นพื้นที่ที่เติมเต็มทุกความสุขให้ทุกคนได้อย่างแท้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม ขาออก (กม. 12) ได้ที่ โทร. 1365 Contact Center------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zXG9T
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน