ธุรกิจ

OR เปิดพื้นที่ ปันสุข


บริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เร่งเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ให้เกษตรกรนำขนุนพันธุ์ทวาย และพันธุ์ทองประเสริฐ รวมถึงมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออก ที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่าย ทำให้ปัจจุบันผลผลิตมีราคาตกต่ำ และล้นตลาดมาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของภาคเกษตรกร โดยเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก. มานะเสริมพลปิโตรเลียม 6 สาขาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ที่อำเภอหนองกี่ 1 สาขา อำเภอนางรอง สาขา และอำเภอโนนดินแดง สาขา เพื่อจำหน่ายขนุน และมะม่วงน้ำดอกไม้ในราคาพิเศษ ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขา และวันที่เกษตกรจะเข้ามาจำหน่ายขนุน และมะม่วงน้ำดอกไม้ราคาพิเศษได้ที่ Contact Center โทร. 1365

นอกจากนี้ ผู้แทนจำหน่าย สถานีบริการน้ำมัน PTT Station หจก. มานะเสริมพลปิโตรเลียม สาขาโนนดินแดง ยังได้สนับสนุนขนุน และมะม่วงจากเกษตกร และนำไปมอบให้บุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโนนดินแดง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

โครงการ “พื้นที่ปันสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ PTT Station ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรสามารถระบายผลิตผล บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก และง่ายดายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดที่จะผลักดันให้ PTT Station เป็นศูนย์กลางของชุมชน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ OR ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนน่าอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน           ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XmJar
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน