ธุรกิจ

สอท. แจงยอดผลิตรถเดือน เมย. 64


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ การส่งออกรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2564 มีทั้งสิ้น 104,355 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 322.30 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 35.79 % การผลิตเพิ่มขึ้น​มาก​จาก​ฐาน​ต่ำ​ปี​ที่แล้ว​ ที่​มี​การ​ลอค​ดาว​น์จากการ​แพร่ระบาด​ของ​ COVID​-19​ ระลอก​แรก ​ต้น​ปี​ 2563​ แต่​ยอด​ผลิต​ยัง​ต่ำกว่า​เดือน​เมษายน​ 2562​ ก่อน​เกิด​การ​ระบาด​ของ​ COVID-19​ ร้อยละ​ 30.44 ใน​เป้า​การ​ผลิต​ที่​ 1,500,000​ คัน ​ใน​ปี​ 2564​ เป็น​เป้าต่ำ​สุด ที่คำนึงถึง​การ​ระบาด​ของ​ COVID​-19​ ระลอก 2 เมื่อ​ต้นปี ​และ​ระลอก​ใหม่​ตลอด​ปี​ 2564​ รวม​ทั้ง​การ​ขาดแคลน​ชิพ​ที่​ทำให้​โรงงาน​ผลิต​รถยนต์​ทั่วโลก ​รวมทั้ง​ประเทศไทย​ ต้องหยุดผลิต​ชั่วคราว​เป็น​ระยะ​แล้ว​ ขณะ​นี้​ยัง​ไม่​มี​การ​ปรับ​เพิ่ม​เป้า​การ​ผลิต​รถยนต์​เพราะ​ยัง​กังวล​เรื่อง​การ​ระบาด​ของ​ COVID-19​ ระลอก​ 3 ​ในประเทศ​ไทย ​ที่​พบ​ผู้​ติดเชื้อ​ และ​เสียชีวิต​เพิ่ม​มากขึ้นว่า​จะ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ได้​หรือไม่ ​รวมถึงเรื่อง​การ​ขาดแคลน​ชิพที่​ทำให้​โรงงาน​ผลิต​รถยนต์​ทั้ง​ใน​ประเทศ​ และ​ทั่วโลก​หยุด​ผลิต​ชั่วคราวเป็นระยะ​ๆ

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 570,188 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 19.19

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 33,175 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 280.14 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 มีจำนวน 202,863 คัน เท่ากับร้อยละ 35.58 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 11.06

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 0 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 100 รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ 29 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 59.72

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 71,180 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 345.65 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 367,296 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 24.23

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 69,015 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 348.24 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 357,496 คัน เท่ากับร้อยละ 62.70 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 24.04 โดยแบ่งเป็น

⦁ รถกระบะบรรทุก 84,577 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 15.27
⦁ รถกระบะดับเบิลแคบ 228,410 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 30.63
⦁ รถกระบะ PPV 44,509 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 11.32

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 2,165 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 276.52 รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ 9,800 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 31.38

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 59,684 คัน เท่ากับร้อยละ 57.19 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 335.24 ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 330,379 คัน เท่ากับร้อยละ 57.94 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 23.45

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 16,960 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 371.90 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 103,088 คัน เท่ากับร้อยละ 50.82 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 13.77

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 42,724 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 322.22 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 227,291 คัน เท่ากับร้อยละ 63.58 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 28.41 โดยแบ่งเป็น

· รถกระบะบรรทุก 26,783 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 42.74
· รถกระบะดับเบิลแคบ 179,010 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 40.28
· รถกระบะ PPV 21,498 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 29.83

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2564 ผลิตได้ 44,671 คัน เท่ากับร้อยละ 42.81 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 306.17 และเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ผลิตได้ 239,809 คัน เท่ากับร้อยละ 42.06 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 13.77

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 16,215 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 215.90 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ 99,775 คัน เท่ากับร้อยละ 49.18 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2563 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 26,291 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 398.12 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 130,205 คัน เท่ากับร้อยละ 36.42 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 17.09 ซึ่งแบ่งเป็น

⦁ รถกระบะบรรทุก 57,794 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 5.82
⦁ รถกระบะดับเบิลแคบ 49,400 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 4.58
⦁ รถกระบะ PPV 23,011 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 146.21

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 160,357 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 92.98 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 131,427 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 106.92 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 28,930 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 47.75

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 835,195 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 17.85 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 647,832 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 19.96 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 187,363 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.08

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,132 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 93.1 เพิ่ม​ขึ้น​จาก​ฐาน​ต่ำ​ปี​ที่แล้ว​ที่​มี​การ​ลอค​ดาว​น์ และ​ขอ​ให้​ประชาชน​อยู่​บ้าน​ หยุด​เชื้อ​ เพื่อ​ชาติ​ แต่​ยอดขาย​ยัง​ต่ำกว่า​เดือน​เมษายน​ 2562​ ร้อยละ​ 23.45 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 21.76 ลูกค้า​ที่​จอง​ขอเลื่อน​การ​รับ​รถ​ยนต์​ไป​ก่อน ​เพราะ​ไม่​มั่นใจ​ใน​เรื่อง​รายได้​ใน​อนาคต​จาก​การ​ระบาด​ของ​ COVID-​19​ รวมทั้ง​บริษัท​ปล่อย​สินเชื่อ​ก็​เข้ม​งวด​ในการ​อนุมัติ​สินเชื่อ​ด้วย​
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 133,850 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 69.70 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 21.11

ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2564 รถยนต์มียอดขาย 252,269 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.6 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 569,293 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 11.71

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนเมษายน 2564 ส่งออกได้ 52,880 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 160.16 เพิ่มขึ้น​จาก​ฐาน​ต่ำ​ปี​ที่แล้ว​ที่​มี​การ​ลอค​ดาว​น์​ แต่​ยัง​ส่งออก​น้อยกว่า​เดือน​เมษายน​ 2562 ร้อยละ​ 21.21 และ​น้อยกว่า​เดือน​มีนาคม​ 2564​ ร้อยละ​ 49.40 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 30,071.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 142.73 อย่างไร​ก็ตาม ​จาก​การ​มี​กิจกรรม​ทาง​เศรษฐกิจ​มากขึ้น​ของ​ประเทศ​คู่​ค้า​ ทำให้​ยอดขาย​ของ​ประเทศ​คู่​ค้า​ในเดือน​เมษายน​ที่ผ่านมา​เติบโต​อย่าง​โดดเด่น​จาก​เดือน​เดียวกัน​ของ​ปีก่อน​ เช่น​ ประเทศ​ออสเตรเลีย ​เติบโต​ร้อยละ​ 127 ญี่ปุ่น ​เติบโต​ร้อยละ ​29​ เวียดนาม​ เติบโตร้อยละ ​75​ อิน​โด​นีเซีย เติบโต​ร้อยละ​ 1,002
⦁ เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,712.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 86.79
⦁ ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,796.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 29.06
⦁ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,794.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 4.25

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 49,374.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 82.68

เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 310,988 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 14.92 มีมูลค่าการส่งออก 173,012.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 22.50
⦁ เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,047.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 35.75
⦁ ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 68,351.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 26.83
⦁ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,601.61 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 0.46

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 261,013.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 23.33

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2564 มีจำนวนส่งออก 59,511 คัน (รวม CBU+CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 77.83 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 41.45 โดยมีมูลค่า 4,565.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 70.11

⦁ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 188.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 257.32
⦁ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 165.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 219.41

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2563 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,919.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 76.42

เดือนมกราคม-เมษายน 2564 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 328,983 คัน (รวม CBU+CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14.08 โดยมีมูลค่า 29,252.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 23.03

⦁ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 831.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 34.96
⦁ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 728.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 70.49

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 30,812.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2563 ร้อยละ 24.15

เดือนเมษายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 54,293.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 82.10

เดือนมกราคม-เมษายน 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 291,825.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 23.41------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/vW5rg
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:13 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน