ธุรกิจ

Caltex ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19


Caltex (คาลเทกซ์) เดินหน้าส่งต่อความห่วงใย เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้น เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลชุมชนเพื่อนบ้านโดยรอบที่ทำการของบริษัทฯ สร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่  

Alice Potter ประธานกรรมการ และผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และการใช้ชีวิตของเราทุกคนในวงกว้าง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อพนักงาน เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ลูกค้าของเราทุกคน และต่อสังคม จึงได้เพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้น มาใช้ในการดูแลบุคลากร และร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน Caltex โดยก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ จะต้องทำการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล รวมไปถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ Caltex ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “Caltex ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัส COVID-19” โครงการฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และจริยธรรมของ เชฟรอนฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของชุมชนเพื่อนบ้านโดยรอบคลังน้ำมัน จึงได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกัน ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงคลังน้ำมันร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา จำนวน 2,200 ชุด เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ รวมถึงได้สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนโดยรอบที่ทำการบริษัทฯ บริเวณถนนพระรามที่ 3 จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีจุดประสงค์ให้พี่น้องชาวชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ล่าสุด เราได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชุมชนโรงสี และชุมชน Caltex กว่า 450 ครัวเรือน โดยภายในประกอบด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล้างมือ สบู่แอนทีแบคทีเรีย พร้อมเอกสารแนะนำแนวทางการป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และคนรอบข้าง”

บริษัทฯ ขอร่วมส่งความห่วงใยไปให้พี่น้องชาวไทยทุกคน โปรดรักษาสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ดูแลความสะอาด ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกัน ขอร่วมส่งกำลังใจไปให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับ COVID-19 และขอขอบคุณในความเสียสละของท่าน Caltex หวังว่าจะเห็นคนไทยช่วยเหลือ สามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอด และก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้  ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/C7TEd
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน